"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Koniec stycznia pod znakiem holowania.

Kolejne wraki stoją już na parkingu. Straż Miejska kontynuuje działania związane z usuwaniem pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są użytkowane. W kolejce aktualnie oczekuje jeszcze kilkanaście pojazdów, które niebawem zostaną usunięte przez holownik.

 

MW
fot.:sm
26.01.2021

Opcje strony

do góry