"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Dowóz do punktów szczepień.

Od 15 stycznia uruchomiona została specjalna INFOLINIA dla mieszkańców gminy Łomianki, czynna w godzinach pracy urzędu ( poniedziałek 10.00-18.00 w pozostałe dni 8.00 -16.00) –
Telefon: 516 768 500.
Dla osób, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę
z ww. schorzeniami lub mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będzie zorganizowany specjalny transport.

Chęć skorzystania z transportu należy zgłaszać na minimum dwa dni przed planowaną datą szczepienia.

 

ku/um
fot.: pixabay.com

04.02.2021

Opcje strony

do góry