"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Kto powinien odśnieżyć chodnik?

Od kilku dni na ulicach Łomianek mamy prawdziwą zimową aurę. Pamiętajmy, że prawo jasno wskazuje obowiązki ciążące na właścicielach i administratorach nieruchomości, w związku z intensywnymi opadami śniegu i jego późniejszym zaleganiem.

Pamiętajmy, że wiele osób poruszających się na wózkach, czy o kulach cierpi zimą z powodu nieodśnieżonych chodników dużo bardziej niż osoby pełnosprawne. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia młodych rodziców, którzy brną w śniegu razem z maluchem w wózeczku. Także osobom chodzącym z białą laską zaspy śniegu utrudniają orientację w przestrzeni. Warto jednak wiedzieć, że za każdy fragment terenu, w tym i chodnika, ktoś odpowiada. Za odśnieżenie chodnika przyległego bezpośrednio do danej nieruchomości odpowiada jej właściciel, zarządca lub administrator.

Gdy opady śniegu są bardzo intensywne, nie sposób usuwać go na bieżąco. Ale mamy prawo się niecierpliwić, gdy śnieg zalega na chodniku pomimo, że przestał padać dzień czy dwa dni wcześniej. 

Każdy teren ma kogoś odpowiedzialnego. Jeśli nie jesteśmy pewni do czyich obowiązków należy obsługa danego ciągu (chodnika lub jezdni) - wykonajmy telefon do Straży Miejskiej.

Funkcjonariusze zweryfikują miejsce pod kątem wskazanych nieprawidłowości, ustalą osobę odpowiedzialną lub przekażą informację miejskiemu wykonawcy usługi zimowego utrzymania dróg.

KB
Foto: www.
knaufmag.pl
10.02.2021

Opcje strony

do góry