"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu.

  • Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
  • Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
  • Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza dla poziomu 1 (kolor żółty) - ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10: ograniczenie rozpalania grilli i ognisk, zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii, zakaz używania dmuchaw do liści. Program jest dostępny pod adresem: http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/.
  • Źródła danych: Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
  • Opracowanie: Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • Publikacja: Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/7/news/0

Pełna treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.

fot. Fotolia

Opcje strony

do góry