"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!". Dziś dzień strażaka!

Wszystkim strażakom, w szczególności naszym lokalnym druhnom i druhom składamy serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie włożone w ratowanie życia, zdrowia i mienia.
Życzymy, aby Wasza trudna służba była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy.
Niech szczęście i społeczne uznanie towarzyszy Wam w każdym dniu służby!
Życzymy tyle samo powrotów, co wyjazdów.
Oby wyjazdów było jak najmniej :-)

Wszystkiego najlepszego !

 

fot.: Shutterstock/Dziurek

Opcje strony

do góry