"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Prędkość LOVE 30 km/h w Łomiankach: Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ w dniach 17-23 maja 2021 roku

Tegoroczny Tydzień BRD organizowany jest pod hasłem PRĘDKOŚĆ, która jest główną przyczyną śmierci w wypadkach drogowych. Według danych opublikowanych przez WHO, prędkość ma pozytywny wpływ na mobilność i skrócenie czasu transportu, niestety negatywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwiększając prawdopodobieństwo wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych, jak i obrażeń uczestników.

European Transport Safety Council szacuje, że jeżeli kierowcy w Unii Europejskiej zaczęliby jeździć z prędkością o 1 km/h mniejszą, doprowadziłoby to do redukcji liczby ofiar śmiertelnych o 2 200 osób (w Polsce o 120 osób) w skali roku.

Ulice na których obowiązują niższe prędkości dla pojazdów służą wszystkim użytkownikom ruchu drogowego, ale ratują życie pieszym, rowerzystom i motocyklistom.

Prędkość 30 km/h dla pojazdów powinna być normą na ulicach małych miast, miasteczek i w centrach dużych miasta, wszędzie tam, gdzie jest duży ruch pieszy; gdzie żyją społeczności lokalne!

Straż Miejska w Łomiankach włączy się w akcję, rozdając ulotki kampanii LOVE 30 km/h przed szkołami i przedszkolami w naszej gminie. Przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Starych Babicach przeprowadzona zostanie wyrywkowa kontrola prędkości pojazdów na ul. Zachodniej, na której często przekraczana jest prędkość. Mamy nadzieję, że Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie zaangażują się w promocję wydarzenia wśród swoich społeczności lokalnych. Będziemy rozdawać ulotki, rozmawiać z mieszkańcami, pieszymi kierowcami na temat zagrożeń płynących z nadmiernej prędkości.

Inicjatorem wydarzenia Prędkość LOVE 30 km/h w Łomiankach jest Zarząd Osiedla Dąbrowa Zachodnia, Komisja Dialogu Społecznego ds. Mobilności w Łomiankach, Sołectwo Kiełpin.

Patronat nad kampanią objęła Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Instytut Transportu Samochodowego Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Więcej o wydarzeniu i prędkość w ruchu drogowym w linkach:

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/11395,Tydzien-Bezpieczenstwa-Ruchu-Drogowego-w-Lomiankach-17-23-maja-2021-r.html

Lista newsów (obserwatoriumbrd.pl)

Prędkość (obserwatoriumbrd.pl)

https://dabrowazachodnia.pl/1162_tydzien-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-w-lomiankach-17-23-maja-2021-r-Campaign launched to make 30 km/h streets the norm for cities worldwide (who.int)

 

 

Opcje strony

do góry