"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

29 sierpnia - Dzień Strażnika Miejskiego

 „Dzień Strażnika Miejskiego” ustanowiony został w rocznicę uchwalenia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która  reguluje zasady działania straży gminnych i miejskich.  
 

Z okazji Dnia Strażnika Gminnego /Miejskiego/ składam na ręce wszystkich funkcjonariuszek, funkcjonariuszy i ich rodzin w całej Polsce najserdeczniejsze życzenia pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzę Państwu wielu sukcesów, awansów i satysfakcji z pełnionej służby.

 W tym szczególnym dniu pragnę przede wszystkim podziękować moim strażniczkom, strażnikom oraz całemu zespołowi za trudną i pełną poświęcenia pracę na rzecz mieszkańców Łomianek. Cieszę się z faktu, że Wasza praca, zaangażowanie i profesjonalizm umacniają zaufanie społeczeństwa wobec naszej służby.

Z wyrazami szacunku
Marcin Węgiełek
Komendant Straży Miejskiej 

Opcje strony

do góry