"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Kamery miejskiego monitoringu na tropie zdemoralizowanych nieletnich

21.08 ok. godz. 20:30 pracownik monitoringu miejskiego ujawnił grupę osób, która na palenie papierosów i spożywanie alkoholu wybrała ławeczki przed Urzędem miejskim. Zadysponowany na miejsce patrol Straży Miejskiej bardzo szybko zlokalizował podejrzaną grupę osób, którą ze szczegółami opisał operator.

W czasie podejmowanej interwencji żaden z uczestników "spotkania" nie miał już przy sobie piwa a po papierosach zostały tylko niedopałki. Zgromadzony materiał w postaci nagrań oraz bardzo szczegółowe informacje od operatora pozwoliły precyzyjnie zidentyfikować sprawców i zakres  popełnionych wykroczeń.

W obliczu takiego stanu rzeczy, wskazane osoby w komplecie przyznały się do nieodpowiedzialnego zachowania. Funkcjonariuszy w osłupienie wprowadził fakt, że osoby stosujące używki dla dorosłych miały zaledwie po 14 lat (!). Interwencja zakończyła się wizytą rodziców na Komisariacie, w celu przejęcia opieki nad swoimi dziećmi. O dalszych losach nieletnich zdecyduje najpewniej właściwy miejscowo Sąd Rodzinny.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

MW
fot.: https://www.czecho.pl
29.08.2021

 

Opcje strony

do góry