"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrola stanu śluzy wałowej oraz obwałowań na terenie Gminy Łomianki.

W związku z prognozowanym w dniach 5 - 6.09.2021r. wezbraniem wód rzeki Wisły, w dniu dzisiejszym przy udziale pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przeprowadzono kontrolę mającą na celu sprawdzenie miejsc potencjalnie zagrożonych. Podczas wizji skontrolowano stan śluzy wałowej w Dziekanowie Polskim oraz stan obwałowań na terenie Gminy Łomianki.

 

KS
fot.: sm
03.09.2021

Opcje strony

do góry