"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Kulminacyjna fala wezbraniowa na rzece Wiśle - kontrole miejsc potencjalnie zagrożonych.

W związku z przejściem kulminacyjnej fali wezbraniowej na rzece Wiśle, w dniu dzisiejszym ponownie dokonano kontroli miejsc potencjalnie zagrożonych.

Podczas wizji skontrolowano stan śluzy wałowej w Dziekanowie Polskim i jej zabezpieczenia oraz stan obwałowań.

W najbliższych dniach kulminacja fali wezbraniowej przesuwać się będzie w kierunku Zbiornika Wodnego we Włocławku opuszczając powoli teren Gminy Łomianki.

KS
fot.:sm
07.09.2021

Opcje strony

do góry