"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie wracają do szkół.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej  jak co roku przygotowali  się do powrotu dzieci
i  młodzieży do szkół. W ostatnich tygodniach wakacji strażnicy systematycznie sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających znajdujących się nie tylko w najbliższej okolicy placówek przedszkolnych i szkolnych ale również na terenie całej gminy. Wszelkie ujawnione nieprawidłowości zostały przekazane do odpowiedniego zarządcy drogi.

W pierwszych dniach nauki strażnicy zadysponowani w rejon szkół, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno pieszych, jak i kierujących. Głównym zadaniem funkcjonariuszy będzie zapewnienie sprawnego
i bezpiecznego przejścia przez jezdnię dzieci i młodzieży. Ponadto strażnicy będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz w obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Rodzicu, opiekunie:

  • dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
  • zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących pojazdami,
  • ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze.

Kierowco:

  • w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami,
  • wysadzaj dziecko z samochodu od strony chodnika lub pobocza,
  • zachowaj ostrożność w pobliżu szkół i placówek oświatowych, a szczególnie przed przejściem dla pieszych.

  

MW
fot.: sm
02.09.2021

Opcje strony

do góry