"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Jubileusz Straży Miejskiej w Łomiankach.

Straż Miejska w Łomiankach została powołana 1 listopada 1991 roku Zarządzeniem Burmistrza nr 138/21/91 i od 30 lat pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej.

W tym roku obchody ustawowego Dnia Straży Miejskiej połączone zostały z jubileuszem 30-lecia powołania tutejszej jednostki. Uroczystość odbyła się 9 września 2021 r. w Centrum Kultury w Łomiankach

W naszej uroczystości uczestniczyły delegatury służb mundurowych, sąsiednich Straży Miejskich i Gminnych  oraz przedstawiciele samorządu.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca Burmistrza Łomianek Witold Gawda,  Sekretarz Gminy Łomianki Artur Gajowniczek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Tomasz Dąbrowski, Prefekt Województwa Mazowieckiego krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczy Pospolitej Polskiej Bartłomiej Zieliński,  Komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Izabela Koźbiał,  Komendant Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Stanisław Rdest, Komendant Straży Miejskiej w Błoniu Sylwester Kita-Nowak, Komendant Straży Gminnej w Starych Babicach Andrzej Karpiński, Komendant Komisariatu Policji w Łomiankach nadkomisarz Krzysztof Rzosiński, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach Karol Łach.

Każda z przemawiających osób zaznaczała, jak trudna, a zarazem wysoko ceniona jest służba strażników miejskich.

Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach w trakcie swojego przemówienia podziękował za owocną współpracę wszystkim  służbom, organom samorządu  oraz swoim pracownikom:

„…. Celem, który sobie postawiłem jest zmiana postrzegania zawodu strażnika miejskiego. Strażnik miejski powinien być dla mieszkańców, działać dla nich i z nimi. Chciałbym aby moi funkcjonariusze byli postrzegani jako osoby godne zaufania, kompetentne i empatyczne.

Jednym z pierwszych zrealizowanych pomysłów było stworzenie adekwatnego miejsca obsługi mieszkańca. A potem pojawiły się kolejne pomysły: uruchomienie numeru alarmowego 986, posprzątanie przestrzeni publicznej z wraków, nowe akcje informacyjno-profilaktyczne.

W tym miejscu chciałbym podkreślić, że środki finansowe przeznaczone na działania straży miejskiej to środki zainwestowane w bardziej wydajną pracę i wykwalifikowaną kadrę, a dzięki temu zostają spełnione oczekiwania mieszkańców.

30-lecie powstania straży miejskiej to doskonała okazja na podziękowania dla władz gminnych (zarządu gminy jak również dla radnych Rady Miejskiej) bez waszego wsparcia realizacja naszych zadań tych ustawowych jak i wszystkich dodatkowych byłaby niemożliwa.

Zadaniem straży miejskiej jest zapewnienie ładu i porządku publicznego. Ogromnym wsparciem w codziennych działaniach jest Policja oraz Straż Pożarna. Składam serdeczne podziękowania na ręce przedstawicieli tych służb.

Nikt lepiej nie zrozumie trudności z którymi się borykam na co dzień niż inny komendant straży miejskiej. W tym właśnie miejscu jest czas na podziękowania dla Pani i Panów komendantów zaprzyjaźnionych straży miejskich/gminnych z Brwinowa, Ożarowa Mazowieckiego, Starych Babic, Błonia, Warszawy.

I przewrotnie na sam koniec chciałbym serdecznie podziękować całemu swojemu zespołowi za codzienny trud pracy, zaangażowanie, dyspozycyjność i chęć dalszego rozwoju …..”

Ponadto w tak uroczystym dla strażników miejskich dniu czterech naszych funkcjonariuszy zostało uhonorowanych złotymi  medalami za zasługi. Odznaczenia przyznał Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych, którego przedstawicielem była p. Izabela Koźbiał Komendant Straży Miejskiej
w Brwinowie.

Odznaczeni to:

Starszy Inspektor Tomasz Lipski

Starszy Inspektor Grzegorz Dąbrowski

Starszy Inspektor Andrzej Chrzanowski

Komendant Marcin Węgiełek

 

MW
fot.: sm
16.09.2021

Opcje strony

do góry