"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

"Czym skorupka za młodu...", czyli zajęcia "bezpieczna droga do szkoły" dedykowane dzieciom.

W trakcie naszych spotkań dzieci dowiadują się przede wszystkim jak bezpiecznie przebyć drogę z miejsca zamieszkania do szkoły.  Przypominają sobie zasady właściwego zachowania w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze kładą nacisk na "wyrobienie" u dzieci algorytmów właściwych zachowań, które w konsekwencji pozwolą im przewidywać i unikać niebezpiecznych sytuacji.

Podkreślaliśmy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób, które mogą potrzebować naszej pomocy. Ćwiczyliśmy scenariusze  wzywania pomocy za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Dzieciaki bacznie podpatrywały jak właściwie przystąpić do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Najmłodsi poznają także schematy postępowania w przypadku zagrożeń, jakie mogą ich spotkać  w czasie drogi do placówki edukacyjnej.

 

 

KB
fot.: sm
22.09.2021

Opcje strony

do góry