"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Mikołajki ze Strażą Miejską.

Mikołajki były doskonałą okazją do przekazywania prezentów niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Tego dnia na ulicach Łomianek została przeprowadzona akcja wręczania odblasków przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Pieszych i rowerzystów informowaliśmy jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Odpowiedzialni za przeprowadzenie akcji zadbali o świąteczny nastrój – tego dnia strażnicy zamienili służbowe czapki na czerwone czapki Mikołaja. Podczas rozmów przypominaliśmy podstawowe zasady ruchu drogowego, dotyczące pieszych i rowerzystów.
Nasze działania nie tylko przypominają użytkownikom o rozważnym korzystaniu z drogi. Cykliczne akcje zachęcają do noszenia odblasków, co bezdyskusyjnie poprawia bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 
Pamiętaj !

Warto „świecić przykładem” i być widocznym.

KB
fot.: sm
07.12.2021

Opcje strony

do góry