"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Powalone drzewa, zerwane linie, nagłe opady gradu i śniegu. Strażnicy interweniowali w związku z załamaniem pogody.

Wczorajsza (17.01.2022) burza i związane z tym porywiste wiatry oraz gwałtowne opady gradu ze śniegiem sprawiły, że przez kilka godzin strażnicy miejscy byli zaangażowani do działań związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem zagrożeń. W przypadkach załamania pogody Straż Miejska w Łomiankach staje się poważnym wsparciem systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie gminy.
Strażnicy miejscy otrzymali kilkanaście zgłoszeń w tym o: wiatrołomach, zerwanych liniach energetycznych oraz o potrzebie zainicjowania usługi zimowego utrzymania dróg. Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali miejsca awarii oraz w poważnych przypadkach wzywali zespoły Straży Pożarnej. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło na ul. Pionierów, gdzie drzewo upadając zerwało linię energetyczną. Do czasu przybycia jednostki Straży Pożarnej, strażnicy zabezpieczyli miejsce przed dostępem osób postronnych. Część konarów i gałęzi mundurowi usunęli we własnym zakresie, odciążając tym samym inne służby.
 
Na stronie Straży Miejskiej  publikowane są informacje, dotyczące ostrzeżeń meteorologicznych przed niebezpiecznymi zjawiskami.
Polecamy, aby na bieżąco śledzić alerty, które są publikowane z wyprzedzeniem. Pozwala to zminimalizować szkody wyrządzane w mieniu prywatnym i publicznym.
 
KB
fot.: sm
18.01.2022

Opcje strony

do góry