"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Łomiankowska Straż Miejska w dyspozycji Policji

Wojewoda Mazowiecki zdecydował, że miejscy strażnicy będą wspierać policjantów w weryfikacji realizacji nakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów jednostek Policji (np. przestrzeganie nakazu noszenia maseczek).

Co to oznacza dla nas - mieszkańców gminy? Niestety nic dobrego. Strażnicy zadysponowani przez Policję nie mogą wykonywać własnych zadań i w należytym stopniu dbać o bezpieczeństwo mieszkańców (niezwiązane z panującą pandemią). Ta decyzja, to w konsekwencji mniejsza liczba strażników, którzy patrolują ulice i przyjeżdżają do interwencji na wezwanie mieszkańców. To również dłuższy czas oczekiwania na przyjazd patrolu. Zarządzenie Wojewody mazowieckiego jest obligatoryjne i Straż Miejska nie ma możliwości odmówienia jego realizacji.

Wszystkich mieszkańców bardzo przepraszamy za utrudnienia i wydłużony czas oczekiwania na interwencję łomiankowskich strażników.

 

       


mjr
21.01.2022 r.
zdj:sm

Opcje strony

do góry