"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Gmina Łomianki jest przygotowana na udzielenie niezbędnego wsparcia Ukrainkom i Ukraińcom

Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze sytuacji kryzysowych, w tym też na przyjęcie osób uciekających z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie.

Przygotowane i zatwierdzone zostały w tym zakresie plany oraz odpowiednie procedury zarządzania kryzysowego. Wszystkie działania pracowników Gminy są skoordynowane z działaniami Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Wojewody Mazowieckiego.

Od 24 lutego Burmistrz Łomianek, członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pracownicy Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz Strażnicy Miejscy utrzymują stan pełnej gotowości do działań. Daje to pewność zrealizowania w wyznaczonym czasie, poleceń wydanych na szczeblu rządowym, m.in. związanych z przygotowaniem miejsc czasowego pobytu i wyżywienia dla osób uciekających i ewakuowanych z rejonów objętych działaniami wojennymi.

Informujemy również, że w Punkcie Interwencji Kryzysowej naszego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielane jest bezpłatne wsparcie psychologiczne.

  • tel. 22 732 70 85
  • osobiście: ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię, która będzie obsługiwać zgłoszenia osób potrzebujących pomocy oraz stronę internetową: ua.gov.pl 

  • Infolinia +48  47 721 75 75

Popieramy również wszystkie oddolne inicjatywy niosące każdą, nawet symboliczną pomoc.

Na bieżąco będziemy informować o nowych szczegółach związanych z sytuacją.

 


25.02.2022
grafika:canva

Opcje strony

do góry