"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze.

W dniu 26.02.2022 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łomiankach oraz pracownik Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Straży Miejskiej, uczestniczyli w ćwiczeniach ratowniczo - gaśniczych zorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łomiankach. Ćwiczenia odbyły się  w Galerii Łomianki będącej największym tego typu obiektem w naszej gminie. Scenariusz działań przewidywał ewakuację klientów podczas upozorowanego pożaru, do którego miało dojść na ostatniej kondygnacji budynku oraz jego dachu, zabezpieczenia wejścia do obiektu oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 

MW
fot.: sm
01.03.2022
 

Opcje strony

do góry