"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprzątanie rejonu rzeki Wisły - ciąg dalszy likwidacji nielegalnych wysypisk.

W dniu 23.03.2022 r. odbyła się  kolejna akcja zainicjowana przez strażników miejskich, dotycząca sprzątania międzywala Wisły. Zadanie zostało wykonane przez Zespół Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 
Działania były koordynowane przez głównego specjalistę ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Pana Krzysztofa Sulikowskiego.

Na znalezionych dzikich wysypiskach roiło się od przeróżnych śmieci. Strażnicy miejscy i pracownicy Wód Polskich najczęściej znajdowali odpady poremontowe (gruz, potłuczona armatura), stare meble, opony, urządzenia elektryczne, puszki, butelki i odzież.

Pomimo ciągłego usuwania dzikich wysypisk przez delegowane podmioty, nie znikną one z naszej przestrzeni, jeżeli część mieszkańców nie zmieni swoich przyzwyczajeń.

Obowiązujący system odbioru odpadów komunalnych daje mieszkańcom Łomianek wiele legalnych możliwości pozbycia się wytworzonych przez nich odpadów. Niestety, mimo to nadal powstają dzikie wysypiska.
 
Wszystkie próby nielegalnego pozbywania się odpadów należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Łomiankach pod numer alarmowy 986 lub stacjonarny 22 751 35 03 ( 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 - 23:00).
 
KB
fot.: sm
23.02.2022 r.

Opcje strony

do góry