"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Poradnik RCB na czas kryzysu i wojny.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik, w którym informuje, jak nieuzbrojony cywil może przygotować się na czas wojny lub kryzysu. W poradniku znalazły się m.in. instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w razie narażenia na działanie substancji chemicznych, biologicznych i radioaktywnych.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem : https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

KS
07.04.2022

Opcje strony

do góry