"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Dzieci bezpieczne na drodze, czyli zajęcia z zakresu zasad ruchu drogowego.

Pobocza, przejścia dla pieszych, a nawet osiedlowe uliczki, to miejsca, po których dzieci powinny umieć się poruszać zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Przestrzeganie tych zasad może uratować życie.

W trakcie naszych spotkań dzieci dowiadują się przede wszystkim jak bezpiecznie przebyć drogę z miejsca zamieszkania do szkoły. Przypominają sobie zasady właściwego zachowania w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze kładą nacisk na "wyrobienie" u dzieci algorytmów właściwych zachowań, które w konsekwencji pozwolą im przewidywać i unikać niebezpiecznych sytuacji.

Podkreślaliśmy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób, które mogą potrzebować naszej pomocy. Ćwiczyliśmy scenariusze  wzywania pomocy za pośrednictwem numeru alarmowego 112.

Najmłodsi poznają także schematy postępowania w przypadku zagrożeń, jakie mogą ich spotkać w czasie drogi do placówki edukacyjnej.

 

KB
fot.: sm
13.04.2022

Opcje strony

do góry