"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Modernizacja placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny

29 kwietnia br. rozpocznie się modernizacja placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny.

Prace obejmą budowę nawierzchni bezpiecznej z piasku w obrzeżach poliuretanowych, wymianę urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego, montaż elementów małej architektury oraz wyrównanie terenu i obsianie trawą. 

Prace na terenie placu zabaw potrwają do końca maja. W tym czasie plac zabaw będzie zamknięty. 

Wykonawca zapewnia, że  1 czerwca plac zabaw będzie już gotowy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Agata Stefańska
27.04.2022
fot.: as

Opcje strony

do góry