"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Międzynarodowy Dzień Strażaka.

Z okazji „Dnia Strażaka” składam wszystkim Druhnom i Druhom serdeczne podziękowania za współpracę i podejmowanie działań służących ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Życzę Wam zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pełnionej służby dla dobra innych oraz szczęśliwych powrotów z akcji.
Niech Święty Florian ma Was w opiece!

Marcin Węgiełek – Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach wraz z funkcjonariuszami 
oraz pracownikami Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Opcje strony

do góry