"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

17 maja br. przeprowadzono coroczny przegląd lewego wału przeciwpowodziowego chroniącego Łomianki przed zalaniem.

W przeglądzie uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (administratora wału), Burmistrz Łomianek wraz z pracownikiem Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Wydziału Inwestycji i Remontów, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łomiankach, członkowie Komisji ds. bezpieczeństwa oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W terenie dokonano oceny stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu oraz skontrolowano jego newralgiczne miejsca tj. m.in. śluzę wałową w Dziekanowie Polskim.

 

 

KS
17.05.2022
fot.: sm

 

Opcje strony

do góry