"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Znaleziono rower. Szukamy właściciela.

Rower został przekazany do Biura Rzeczy Znalezionych w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133. Telefon kontaktowy - 22 733 72 71.

W dniu 18.05.2022 r. na terenie placu zabaw przy ul. Akacjowej został znaleziony rower z kaskiem. Po odbiór roweru wraz z potwierdzeniem własności zapraszamy do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej 87, w godzinach 7:00-23:00. 

KS
grafika: sm
19.05.2022

Opcje strony

do góry