"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprzątanie rejonu rzeki Wisły - ciąg dalszy likwidacji nielegalnych wysypisk.

W dniu 19.05.2022 r. odbyła się  kolejna akcja zainicjowana przez Straż Miejską w Łomiankach, dotycząca sprzątania międzywala rzeki Wisły.

Zadanie zostało wykonane przez Zespół Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tym razem usunięto ok. 50 kg pokrycia dachowego (papy), materiały budowlane oraz zużyte opony.

Przypominamy: wszystkie próby nielegalnego pozbywania się odpadów należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Łomiankach pod numer alarmowy 986 lub stacjonarny 22 751 35 03 ( 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 - 23:00).

 

KS
fot.: sm
20.05.2022

Opcje strony

do góry