"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Łoś zabłądził na ul. Grzybowej. Strażnicy koordynowali akcję powrotu zwierzęcia w bezpieczne miejsce.

W ostatnim czasie Strażnicy Miejscy z Łomianek podejmują wiele czynności, dotyczących przebywania dzikich zwierząt na posesjach.
29.05 około godziny 19:50 młody łoś przechadzał się między budynkami po ul. Grzybowej, z zaciekawieniem rozglądał się po okolicy, podjadał liście. Łoś stał się prawdziwą atrakcją okolicznych posesji.
 
Łoś to zwierzę niezwykle ciekawskie, niebojące się człowieka. Jak się okazuje, spotkanie z tym z pozoru spokojnym zwierzęciem może być niebezpieczne. Spotykając łosia trzeba mieć na uwadze to, że pomimo łagodnego wyglądu, może nas nieźle poturbować jeśli podejdziemy zbyt blisko. Łoś jest mniej płochliwy niż sarny i jelenie, stąd łatwiej do niego podejść, a co za tym idzie, stwarza to większe zagrożenie jeśli zachowamy się zbyt niefrasobliwie w jego obecności.
 
Strażnicy miejscy zabezpieczyli drogę, mieszkańcom nakazali udanie się do domu, zaopiekowanie się dziećmi oraz zabezpieczenie zwierząt, które przebywały na podwórku. Dla łosia otworzono bramy posesji, a w późniejszym etapie kontrolowano jego przemieszczanie się poza teren zurbanizowany.
 
Łoś jest rzadkim zwierzęciem objętym ochroną całoroczną. Poroże może osiągać nawet 1,2 długości przy rozpiętości 2 m i wadze do 20 kg. Uderzenie łopatami lub kopytami łosia może się skończyć tragicznie...
 
Populacja łosi w Polsce ciągle rośnie. To największy żyjący przedstawiciel rodziny jeleniowatych. Osiąga 3 m długości, 2 m wysokości i 700 kg wagi. Najchętniej zamieszkuje rozległe bagna i podmokłe lasy. Poruszanie się po grząskim gruncie ułatwiają mu szerokie racice, które potrafią się rozsuwać. Zwierzęta te umieją doskonale pływać, a w razie potrzeby i nurkować. Najczęściej jednak chodzą powoli i dostojnie, zgryzając pędy drzew, krzewów, korę, rośliny wodne oraz zioła. W razie potrzeby mogą też zerwać się do biegu, osiągając prędkość 55 km na godz.
 
Mijając lub spotykając łosia należy zachować daleko idącą ostrożność.
 
KB
fot.: sm
30.05.2022

Opcje strony

do góry