"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Nowoczesny alkomat do dyspozycji mieszkańców Łomianek

Dzięki prężnemu działaniu Burmistrza Łomianek i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w siedzibie Straży Miejskiej w Łomiankach pojawił się nowy zakup – alkomat Promiler AL 4000V. Z urządzenia może skorzystać każda osoba, która chce sprawdzić stan swojej trzeźwości zanim wsiądzie „za kółko”.

Nowoczesne atestowane urządzenie umożliwia  każdej chętnej osobie szybkie, wygodne i co najważniejsze samodzielne zbadanie swojej trzeźwości. Obsługa alkomatu jest niezwykle intuicyjna.  

Wiele osób sprawdza swój stan trzeźwości zanim wsiądzie za kierownicę pojazdu. Dzięki takiej postawie możemy się czuć bezpieczni. Wsiadanie za kierownicę po alkoholu jest jedną z najgorszych decyzji, jaką możemy podjąć...  Jedna nieodpowiedzialna decyzja niesie za sobą nie tylko odpowiedzialność karną, ale i moralną. Nie boimy się stwierdzenia, że pijani kierujący to potencjalni zabójcy na drogach.

Strażnicy zachęcają do korzystania z urządzenia, które jest dostępne w siedzibie Straży Miejskiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 87.

  

MW
fot.: sm
02.06.2022

Opcje strony

do góry