"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

25.06.2022 - utrudnienia w ruchu drogowym.

W dniu 25 czerwca 2022 r. odbędzie się 4. Edycja Biegu dla Bohaterów ku pamięci Janusza Kusocińskiego.

Zgromadzenie wyruszy o godz. 11:00 sprzed budynku Sejmu RP przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie. Uczestnicy przejdą ulicami: Wiejską, przez Plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie, Marszałkowską, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego, Kolektorską, Smoleńskiego, Gdańską, Podleśną, Marymoncką, Zgrupowania „AK Kampinos”, Kolumbijską, Heroldów, Pułkową, Warszawską, Kolejową (DK7), Janusza  Kusocińskiego, Macieja Rataja. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ul. Warszawskiej i ul. Kolejowej DK7 (droga techniczna) w godzinach od około 12:30 do 14:00.

Zakończenie wydarzenia zaplanowano około godz. 15:00 na Cmentarzu Wojskowym w  Palmirach.

 

KS
23.06.2022

Opcje strony

do góry