"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim dotyczący ZAKAZU korzystania z obszarów wodnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie funkcjonują kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Obszary wodne na terenie powiatu nie są objęte nadzorem sanitarnym (nie są prowadzone badania jakości wody), ani dozorem służb ratownictwa wodnego. Korzystanie z obszarów wodnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim ostrzega przed wykorzystaniem obszarów wodnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego do kąpieli i innych form rekreacji.

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim - Ożarów Mazowiecki
fot.: sm

Opcje strony

do góry