"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Dwóch nieletnich dało po(d)pis swoich umiejętności na miejskich ławkach. Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego.

28.06 operator monitoringu miejskiego rutynowo przeglądał obraz z kamer, umieszczonych w okolicy ul. Warszawskiej 115. W trakcie kontroli ujawnił dwie młode osoby, które na miejsce swoich „artystycznych popisów” wybrały ławki pod samym urzędem. Po bliższej analizie, obraz nie pozostawiał złudzeń – młode osoby posiadały przy sobie pokaźny zestaw markerów, którymi „dekorowały ławkę”. Informacja została przekazana dyżurnemu Straży Miejskiej, który zadysponował na miejsce patrol.

Mundurowi przedstawili informację o obecności kamery monitoringu i wskazali ją obecnym osobom. W obliczu bezdyskusyjnego materiału dowodowego chłopcy przyznali się do nieodpowiedzialnego zachowania i okazali swój „kolorowy arsenał”. W toku dalszych ustaleń wyszło na jaw, że sprawcy mają zaledwie po 12 lat…

Efektem interwencji mundurowych była wizyta opiekunów na miejscu zdarzenia oraz przekazanie sprawy Policji. Strażnicy zabezpieczyli materiał z kamer monitoringu oraz wykonali dokumentację zdjęciową, która zostanie przekazana Sądowi Rodzinnemu.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

KB
fot.: sm
30.06.2022

Opcje strony

do góry