"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Kolejni nieletni z po(d)pisem na miejskim mieniu. Sprawcę udało się ustalić dzięki skrupulatnej analizie monitoringu miejskiego i zintensyfikowanym działaniom strażników miejskich.

Całkiem niedawno strażnicy miejscy podjęli czynności, dotyczące dwóch nieletnich, którzy markerami pisali po miejskich ławkach.

02.07 operator monitoringu na terenie skateparku zauważył dwie osoby, które malowały sprayem infrastrukturę kompleksu. Mimo niezwłocznie podjętych czynności, sprawcom udało się zbiec. Ich wizerunek został jednak zabezpieczony do dalszych czynności.

Jeden ze sprawców pojawił się już następnego dnia o podobnej porze. Operator monitoringu rozpoznał niczego nieświadomego „artystę” i zaalarmował strażników. Mundurowi zaskoczyli swoją obecnością 16 latka, którego rozpytali na okoliczność czynu popełnionego w dniu wczorajszym. Uświadomiony o obecności kamer, przyznał się do zniszczenia mienia.

 Koszt usunięcia aktów wandalizmu na terenie skateparku poniesiony przez ICDS w ostatnim czasie to 3500 zł.
 

KB
fot.: sm
05.07.2022

Opcje strony

do góry