"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Dzisiaj Święto Policji!

Wszystkim Policjantom w dniu ich święta składamy serdeczne podziękowania za ich trud i zaangażowanie włożone w codzienną służbę.

Życzymy, aby Wasza praca była źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim działaniom niech towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość.

Spokojnej i bezpiecznej służby!

Wszystkiego najlepszego!

Opcje strony

do góry