"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

W Wiśle pojawiły się śnięte ryby. Pierwsze sygnały o martwych zwierzętach trafiły na telefon alarmowy Straży Miejskiej w Łomiankach

W Wiśle pojawiły się śnięte ryby. Pierwsze sygnały o martwych zwierzętach trafiły na telefon alarmowy Straży Miejskiej w Łomiankach. O zaistniałej sytuacji zostały poinformowane wszystkie służby nadzorujące stan rzeki.

W celu ochrony przyrody przed niekontrolowanym procesem rozkładu dużej ilości masy zwierzęcych ciał, strażnicy miejscy wraz z pracownikiem referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego poprosili o pilną pomoc Zespół Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pracownicy w trybie pilnym podjęli prace związane z uprzątnięciem terenu.

Na oczyszczalni ścieków w Łomiankach nie zaszły żadne nadzwyczajne zdarzenia ani nie wystąpiły awarie, które mogłyby spowodować pogorszenie jakości ścieków na odpływie.

Przyczyny wystąpienia zdarzenia badają służby.

Opcje strony

do góry