"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Plaga nielegalnych wysypisk. Obserwuj - reaguj.

W ciągu kilku ostatnich dni odbyły się kolejne akcje zainicjowane przez Straż Miejską w Łomiankach, dotyczące sprzątania międzywala rzeki Wisły.

Zadanie zostało wykonane przez Zespół Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Strażnicy miejscy z Łomianek zintensyfikowali kontrole terenów i okolic na których stwierdzono nielegalne pozbywanie się odpadów.
Prosimy o baczne obserwowanie terenów przez mieszkańców ulic: Brukowej, Pastewnej i Strumykowej.
Państwa sygnały mogą znacznie przyspieszyć ustalenie i ujęcie sprawców zaśmiecania.

Przypominamy !

Wszystkie próby nielegalnego pozbywania się odpadów należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Łomiankach pod numer alarmowy 986 lub stacjonarny 22 751 35 03 ( 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 - 23:00).
 
KB
fot.: sm
07.09.2022

Opcje strony

do góry