"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

7 września 2022 r., w Łomiankach i Wieliszewie odbyły się epizody praktycznego działania w ramach ćwiczenia p.k. SZKOŁA-22, zorganizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Koncepcja przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia została opracowana przez Straż Miejską, pracowników Referatu ds.  Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach, a zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie poprawności funkcjonowania służb ratunkowych, podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz zarządzanie kryzysowe na terenie województwa mazowieckiego, w tym Gminy Łomianki. Bezpośredni nadzór nad ćwiczeniami mieli: Burmistrz Łomianek, Komendant Straży Miejskiej oraz Pracownicy Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Szczegółowe cele ćwiczenia obejmowały :

 • doskonalenie działań kontrterrorystycznych i działań ratowniczych;
 • sprawdzenie procedur zgłoszeniowych w sytuacji kryzysowej;
 • sprawdzenie współdziałania podmiotów biorących udział w ćwiczeniu, w szczególności pod kątem sprawnego obiegu informacji;
 • doskonalenie umiejętności:
  • szybkiej oceny zaistniałej sytuacji,
  • wypracowania właściwych decyzji,
  • gotowości operacyjnej zaangażowanych służb,
  • sprawnego, efektywnego i szybkiego wykorzystania sił i środków podczas prowadzonych działań;
 • sprawdzenie koordynacji działań uczestników akcji ratowniczej w miejscu zdarzenia.

Pozorowane zdarzenie do jakiego doszło w Łomiankach to wypadek komunikacyjny z udziałem dwóch pojazdów: autobusu i samochodu osobowego. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że autobus wiozący dzieci z wycieczki szkolnej z Koszalina do Wieliszewa został na DK nr 7 zmuszony do zmiany kierunku jazdy przez nieznany samochód osobowy. Przybyłe na miejsce służby: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Straży Miejskiej w Łomiankach podjęły działania ratownicze.

Podczas prowadzenia akcji ratunkowej funkcjonariusze i pracownicy: PSP, OSP w Łomiankach, OSP w Dziekanowie Polskim, Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Straży Miejskiej w Łomiankach doskonalili swoje umiejętności. Sprawdzone zostały również obowiązujące procedury współdziałania pomiędzy służbami.

Ćwiczące zespoły wykazały się bardzo wysokim zaangażowaniem, właściwym zastosowaniem własnych planów operacyjnych, trafnością i szybkością podejmowanych działań.

Pozoranci, którzy brali czynny udział w ćwiczeniach to harcerze Szczepu 444 DHiGZ z Łomianek  oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie ćwiczenia,
a w szczególności: Dyrekcji Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach, Prezesowi Komunikacji Miejskiej Łomianki oraz Właścicielowi MKL Recykling - ul. Lipowa 3, 05-870 Bramki www.mlkrecykling.pl za udostępnienie samochodu osobowego.

 

KSulik
fot.: sm, um
08.09.2022

Opcje strony

do góry