"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Straż Miejska informuje!

Zmiana organizacji ruchu w dniu 01.11.2022 r.

Straż Miejska informuje, że w związku z Dniem Wszystkich Świętych przy Cmentarzu Parafialnym oraz Cmentarzu Komunalnym w Kiełpinie, w dniu 01.11.2022 r. w godz. od 0:00 do 23:00 będzie obowiązywać tymczasowo zmieniona organizacja ruchu.

1. Dojazd do Cmentarza Komunlanego - wjazd ul. Cienistą od ul. Armii Poznań.

2. W ciągu ul. Cienistej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do postoju i ruch jednokierunkowy. 

3. Wyjazd z Cmentarza Komunalnego możliwy jedynie w kierunku ul. Ogrodowej.

 

MW
grafika: az
29610.2022

Opcje strony

do góry