"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Dwie dodatkowe syreny Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności

Informujemy, że w na ternie Gminy Łomianki w ramach projektu Mazowieckie Syreny+” zostały zamontowane dwie dodatkowe syreny Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności.

Celem projektu jest rozbudowa i modernizacja systemów ostrzegania i alarmowania ludności, a jego realizacja pozwoli na:

  • powiadamianie obywateli o zagrożeniach na terenie województwa mazowieckiego;
  • uruchamianie systemów z każdego szczebla zarządzania kryzysowego (gmina, powiat, województwo);
  • możliwość przekazywania komunikatów głosowych o zagrożeniach;
  • zachowanie poufności przekazywanych informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a jednostką samorządu terytorialnego;
  • możliwość utrzymania stałego kontaktu przez jednostki samorządu terytorialnego
    z administracją rządową szczebla centralnego;
  • możliwość bezpośredniego otrzymywania informacji od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej RP.

Projekt Wojewody Mazowieckiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wartość projektu: 13.149.508,00 zł

Kwota dofinansowania: 75% z FBW: 9.862.131,00 zł

Kwota rezerwy celowej: 25% z budżetu państwa: 3.287.377,00 zł

Na dzień dzisiejszy system Gminy Łomianki składa się z 6 szt. syren alarmowych zlokalizowanych na budynkach: przy ul. Partyzantów 8 (budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej), przy ul. Wiejskiej 12A (budynek Centrum Kultury w Łomiankach), przy ul. Por. Akinsa 6 (budynek Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym), przy ul. Rolniczej 435 (budynek Szkoły Podstawowej
w Dziekanowie Polskim), przy ul. Parkowej 2 (budynek Świetlicy Miejskiej w Burakowie) i przy ul. Strzeleckiej 35 (budynek Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej) oraz jednego stanowiska operatorskiego zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 115 (budynek Urzędu Miejskiego w Łomiankach).

Opcje strony

do góry