"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Nie bądźmy obojętni - niska temperatura może nieść śmiertelne żniwo.

Co roku w okresie zimowym Straż Miejska w Łomiankach wzmaga działania ukierunkowane na potrzeby bezdomnych, przebywających na terenie naszej gminy. Utrzymująca się niska temperatura może nieść śmiertelne żniwo.

Municypalni sprawdzają miejsca przebywania oraz szacują liczbę osób dla których niezbędna będzie pomoc. Podczas interwencji namawiamy do korzystania z noclegowni oraz informujemy o możliwości zgłoszenia się do OPS. Kontrolujemy, czy życie i zdrowie osób bezdomnych nie jest zagrożone.

Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie również obok osób, które  są pod wpływem alkoholu. W wyniku jego działania w organizmie, z dużym opóźnieniem odczuwa się skutki spadającej temperatury. Takie osoby są szczególnie narażone na zjawisko wychłodzenia.

Aby pomóc wystarczy powiadomić telefonicznie dyżurnego Straży Miejskiej w godzinach 7:00 – 23:00  tel. 986 lub Policję tel. 112.

 

MW
fot.: https://radiofama.com.pl
12.12.2022

Opcje strony

do góry