"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Znaleziono telefon. Szukamy właściciela.

W siedzibie Straży Miejskiej znajduje się znaleziony telefon marki Redmi. Po odbiór zapraszamy do siedziby przy ul. Warszawskiej 87, w godzinach 7:00-23:00. 

KS
fot.: KS
28.02.2023

Opcje strony

do góry