"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Proceder wypalania traw powraca. Takiej "tradycji" mówimy NIE!

Proceder wypalania traw, łąk i nieużytków rolnych powraca każdego roku, szczególnie na przełomie zimy i wiosny. Ta niebezpieczna praktyka stanowi zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt i mienia. Z punktu widzenia agrotechniki jest całkowicie nieuzasadniona ponieważ prowadzi między innymi do wyjaławiania się ziemi i często oznacza nieodwracalną jej degradację. W trakcie pożaru do atmosfery przedostaje się szereg szkodliwych związków chemicznych, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. Ogień który w szybkim czasie zajmuje tereny łąk bardzo często wymyka się spod kontroli i przenosi na pobliskie zabudowania czy lasy powodując ogromne straty.

 

Należy mieć na uwadze, że polskie prawo zgodnie z Kodeksem wykroczeń zakazuje wypalania traw, pastwisk, nieużytków czy rowów. Sprawca takiego wykroczenia musi się liczyć z karą nagany, aresztu lub grzywny w wysokości od 5 tysięcy do 20 tysięcy złotych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja jeśli w wyniku wznieconego ognia  pożar  spowoduje zagrożenie utraty życia lub zdrowia osób lub dojdzie do zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, w takim wypadku podpalacz podlega karze pozbawienia wolności do lat 10. 

Jeśli jesteś świadkiem pożaru jak najszybciej zadzwoń pod numer 112. W ten sposób zostaniesz połączony z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej. 

Jeśli zauważysz podpalacza skontaktuj się z dyżurnym Straży Miejskiej dzwoniąc pod numer 986.

Z ogniem nie ma żartów!

KS
fot.: um łomianki
18.03.2023

Opcje strony

do góry