"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim dotyczący zakazu korzystania z obszarów wodnych na terenie Gminy Łomianki, w tym z obszaru wodnego Jeziora Dziekanowskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że na terenie Gminy Łomianki nie funkcjonują kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Obszary wodne, w tym obszar Jeziora Dziekanowskiego nie są objęte nadzorem sanitarnym (nie są prowadzone badania jakości wody), ani dozorem służb ratownictwa wodnego. Korzystanie z obszarów wodnych na terenie Gminy Łomianki może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim ostrzega przed wykorzystaniem obszarów wodnych na terenie Gminy Łomianki, w szczególności J. Dziekanowskiego, J. Kiełpińskiego, J. Fabrycznego do kąpieli i innych form rekreacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-ozarow-mazowiecki/komunikat-lomianki-140624

Opcje strony

do góry