"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Defibrylatory AED

Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki to kolejny już projekt zrealizowany z Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2022.

Urządzenia AED zostały umiejscowione:

  • Plac zabaw, ul Cienista/ Rolnicza
  • Park Miejski, ul. Fabryczna
  • Teren Urzędu Miejskiego, ul. Warszawska 115
  • Plac zabaw, ul. Akacjowa/Partyzantów

Poza standardowym wyposażeniem kapsuł, same defibrylatory zostały doposażone w tzw. klucze pediatryczne, dzięki czemu AED umożliwia ratowanie dzieci poniżej 8 roku życia (poniżej 25 kg) przy wykorzystaniu uniwersalnych elektrod dla dorosłych.

Co oznacza skrót AED?

Automatyczny Elektryczny Defibrylator AED ( automated external defibrillator )

  • zautomatyzowany, czyli sterowany komputerowo, według zaprogramowanego algorytmu, który potrafi wykryć zagrażający życiu zbyt szybki rytm serca (migotanie komór serca – VF) i poinformować ratownika sygnałem głosowym i świetlnym o konieczności defibrylacji.
  • zewnętrzny, czyli działający za pomocą samoprzylepnych elektrod na skórze klatki piersiowej chorego.
  • defibrylator, a więc urządzenie wysyłające specjalnie opracowany impuls prądu stałego przez elektrody do serca, powodując tym samym powrót normalnego rytmu serca (60-90/min).

Zapoznaj się z filmem instruktażowym:

 

Opcje strony

do góry