"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Powietrze - Ogólne informacje

Troska o świeże powietrze jest jednym z priorytetowych działań Straży Miejskiej. Funkcjonariusze reagują na każde podejrzenie spalania odpadów zgłoszone przez mieszkańców a także podejmują interwencje własne w tym zakresie. Podczas wykonywania czynności funkcjonariusze sprawdzają stan i jakość używanego opału. Ocenie podlega poziom wilgotności zgromadzonego drewna. Natomiast węgiel jest weryfikowany w oparciu o okazaną dokumentację, czyli świadectwo jakości paliwa i ocenę wizualną.

W uzasadnionych przypadkach funkcjonariusze podejmują działania zmierzające do przeprowadzenia laboratoryjnego badania próby węgla pobranej bezpośrednio z paleniska. Intensywne kontrole prowadzone na szeroką skalę oraz nacisk na edukację przynoszą pierwsze efekty.

Obecnie pracę strażników wspomaga mobilne laboratorium. Stacja pomiarowa zanieczyszczeń środowiska przeznaczona jest do zbierania i przetwarzania danych mierzonych za pomocą czujników pomiarowych. Podstawowe wielkości mierzone przez stację pomiarową to: - substancje gazowe, CO2, SO2, H2S, LZO, formaldehydy. - pył zawieszony: PM10, PM 2,5, PM 1, TSP. - poziom natężenia dźwięku: LEQ. - warunki meteorologiczne: prędkość i kierunek wiatru, temperatura i wilgotność powietrza, detekcja opadów.

Pamiętajmy!

Kupując paliwo na opał, mamy prawo domagać się od sprzedawców certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien zostać udokumentowany dowodem sprzedaży np. paragonem lub fakturą, który będzie stanowił dowód w trakcie przeprowadzania kontroli przez strażników.

Czym możemy palić w piecu?

 • Węglem kamiennym gruboziarnistym,
 • Ekogroszkiem
 • Pelletem
 • Brykietem
 • Biomasą drzewną
 • Drewnem sezonowanym np. buk, brzoza, dąb, grab o wilgotności poniżej 20%.

Jeżeli ogrzewamy dom kotłem tradycyjnym – stosujmy się do kilku prostych zasad:

 • Kupuj tylko certyfikowane paliwa z wiarygodnych źródeł
 • Stosuj paliwa odpowiednie do rodzaju urządzeń grzewczych
 • Dbaj o stan instalacji spalania
 • Przeprowadzaj regularne czyszczenie urządzeń grzewczych
 • Przeprowadzaj regularne czyszczenie przewodów kominowych
 • Pal efektywnie – prawidłowe spalanie to bezdymne spalanie

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3417,16217.html

 

Opcje strony

do góry