"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Gabinety weterynaryjne

  • Gabinet Weterynaryjny Dziekanów Leśny, ul. Niska 2, 05-092 Dziekanów Leśny - kontakt 519 379 461
  • Na Szczęśliwej s.c. Gabinet weterynaryjny, Szczęśliwa 21, 05-092 Łomianki – kontakt 22 751 31 85
  • Gabinet Weterynaryjny Łomianki Czarnieckiego 6, Stefana Czarnieckiego 6, 05-092 Łomianki – kontakt 501 203 337
  • Gabinet Weterynaryjny, Majowa 2a, 05-092 Łomianki – kontakt 696 326 262
  • Przychodnia Weterynaryjna AniVet. Pomianowska A., Dobra 13, 05-092 Łomianki – kontakt 696 125 111
  • Przychodnia Weterynaryjna "DĄBROWA" Nina Nawrot-Frymus, Jan Frymus, Małgorzata Frymus, Tadeusz Frymus s.c., Brukowa 32, 05-092 Łomianki – kontakt 22 751 95 53

Opcje strony

do góry