"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Komendant Straży Miejskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00.

Straż Miejska

Komendant – mgr Marcin Węgiełek

ul. Warszawska 87
05-092 Łomianki

tel. 22 751 35 03

Telefon alarmowy: 986

 

 

 

 

 

Opcje strony

do góry