"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierownictwo

  • Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach:  mgr Marcin Węgiełek
  • Z-ca Komendanta Straży Miejskiej: 
  • Kierownik ds. prewencji i monitoringu:  Katarzyna Suwińska

Opcje strony

do góry