Straż Miejska w Łomiankach

https://strazmiejska.lomianki.pl/sm/o-nas/kierownictwo-zadania-st/9323,Kierownictwo.html
2021-10-20, 17:39

Kierownictwo

  • Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach:  mgr Marcin Węgiełek
  • Z-ca Komendanta Straży Miejskiej:  Konrad Baranowski
  • Kierownik ds. prewencji i monitoringu:  Katarzyna Suwińska

Opcje strony