"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Monitoring miejski

Strona w trakcie przygotowywania. Przepraszamy i zapraszamy w późniejszym czasie.

do góry