"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Straż Miejska dziś

Siedziba Straży znajduje się przy ul. Warszawskiej 87 w Łomiankach.

Strażnicy są do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 07:00-23:00.

Opcje strony

do góry